Firma PARK Agnieszka Mazurkiewicz realizuje projekt WND-RPLD-03.06.00-00-413/11pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Jazda Park poprzez rozszerzenie asortymentu usług rozrywkowych" w ramach działania III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Łódź, dnia  22.11.2012r.

 

 

ZAKOŃCZONE PRZETARGI

 

Łódź, dnia  07.05.2012r. 

 

Manufaktura |  Home |  Kontakt